Grupas/Pedagogi

Sporta skolotāja

Vita Knāķe

Logopēds

Ilva Līce

Mūzikas skolotāji

Ivars Rausis, Solvita Krastiņa

grupa “SAULĪTES” – bērnu vecums 1,5-2 gadi

Skolotājas Maija Sīmane, Ineta Džēriņa
Skolotāju palīgs Mārīte Zilpauša, Zenta Tregubenko

grupa “LĀCĪŠI” – bērnu vecums 2-3 gadi

Skolotājas Zane Krūmiņa, Sandra Juriksone
Skolotāju palīgs Lita Deičmane, asistents Olga Linkeviča

grupa “PUMPURIŅI”- bērnu vecums 2-3 gadi

Skolotājas Ināra Puriņa, Jolanta Januškevica
Skolotāju palīgs Mārīte Lemose

grupa “BITĪTES” – bērnu vecums 4 gadi

Skolotājas Marika Rozīte, Gunta Jansone
Skolotāju palīgs Ilze Ceple

grupa “ZAĶĪŠI” – bērnu vecums 4-5 gadi

Skolotājas Rudīte Verdenfele, Inta Freivalde
Skolotāju palīgs Lelde Jaunpole

grupa “KASTANĪŠI” – bērnu vecums 6-7 gadi

Skolotājas Antra Lazdiņa, Zita Lele
Skolotāju palīgs Agrita Rožlapa

grupa “ZĪĻUKI” – bērnu vecums 5 gadi

Skolotājas Lāsma Ozoliņa, Tatjana Balcere
Skolotāju palīgs Regīna Dzērve