Skolotāji

Lelde Jaunpole

PII skolotāja palīgs, ''Zaķīši''

Lita Deičmane

PII skolotāja palīgs, ''Lācīši''

Ilva Līce

Logopēds

Zenta Tregubenko

PII skolotāja palīgs

Zane Krūmiņa

PII skolotāja ''Lācīši''

Lāsma Ozoliņa

PII skolotāja, ''Zīļuki'

Jolanta Januškeviča

PII skolotāja, ''Pumpuriņi''

Zita Lele

PII skolotāja, ''Kastanīši''

Marika Rozīte

PII skolotāja, ''Bitītes''

Vita Knāķe

PII sporta skolotāja