Rudenī , kad lapas krīt, ciemos atnāk Miķelītis.

29.09.2022

Rudenī , kad lapas krīt, ciemos atnāk Miķelītis.

Miķeļdiena – rudens ražas svētku diena apvienotās grupas – Pumpuriņi un Lācīši bērniem pagāja jautrā gaisotnē.

Gājām rotaļās, mācījāmies skaitāmpantu, cienājāmies ar Miķelīša atnesto cienastu.

Kopīgi veidojam no āboliem spēka zīmi – Jumi.