”Kastanīši” par tīru vidi!

Pasākuma laiks un datums: 22-10-2019 plkst.11:00

Mūsu pirmsskolas grupa ”Kastanīši” ļoti nopietni raugās uz sakoptu apkārtni.

Bērniem tiek stāstīts par to, cik  dabai plastmasa ir kaitīga, ja to pareizi nenodot pārstrādei.  Bet protams – katrai teorijai vajag arī praktisko daļu! Tad nu lūk mūsu čaklie ”Kastanīši” devās ekspedīcijā meklēt, kur un kā pirmsskolas tuvumā var nodot PET pudeles pārstrādei.

Paldies ”Kastanīšu” kolektīvam par aktīvu iesaistīšanos dabas saudzēšanā!