Paldies par godprātīgu darbu!

21.11.2022

Ir nosvinēta Latvijas dzimšanas diena. Gandarījums par skaisto svētku koncertu, par kopīgi meistarotām kūkām, par prieku.
Gandarījums par labi padarīta darba novērtējumu. Līvu pii darbinieku saime lēma, ka GADA DARBINIEKS mūsu iestādē ir SANTA SĪMANE.
LABO DARBU KRĀTUVĪTES 2022.gada nominanti – GUNA MUCENIECE un VALDA ŠVĀNE.
Paldies par godprātīgu darbu!