“Otrreizējās pārstrādes atkritumi kā materiāls -rotaļnodarbībās”

29.04.2022

Pumpuriņu grupas gada mērķis: Šķirot un lietderīgi izmantot atkritumus kā otrreiz pārstrādājamo materiālu.

Kopīgi sadarboties pedagogs – bērns – vecāks, lai īstenotu kopīgo ieceri.
Attīstīt iztēli, izdomu, sekmēt radošu darbošanos.
Rotaļnodarbībās, praktiskās darbībās pielietot izstrādātos materiālus no atkritumiem.
Izveidot katrai rotaļnodarbībai mērķi/uzdevumus izstrādātajai iecerei.

 

  • Janvāris-Sadarbība ar vecākiem, uzsākot izvēlētā materiāla sagataves izstrādi.
  • Februāris-Piedāvāt iepazīt izstrādātos materiālus.
  • Marts, Aprīlis-Vērojumi, kā ar to grupā darbojas bērni individuāli, kopā ar vecākiem mājās, individuāli ar pedagogu.
  • Maijs-Darbu izstāde ar sastādītiem mērķiem ,uzdevumiem. Vecāku prezentācija.