Miķeļdiena Zaķīšos un Bitītēs

29.09.2022

Rudens saulgriežu svētku pārgājiens ir izdevies, neraugoties uz minimālo lietutiņu.

Bērni saimniecībā sastapa dažādus dzīvnieciņus, bet visvairāk iepatikās aitu cūkas.

Gājām rotaļās, ieklausījās ticējumos par laikapstākļiem, novācām ražu dārzā un nedaudz iestiprinājāmies pirms došanās uz bērnudārzu.

Lai skaista un izdevusies Miķeļdiena ir ikkatrā namiņā! 🌾🌽🥕