Mazas rīcības liela ietekme.

12.11.2022

Veicot iestādes bioloģiskās daudzveidības izvērtējumu, “Zīļuki” grupas bērni saskatīja jautājumus, kuros nepieciešams uzlabojums un nekavējoties ķērās pie darba…..

Secinājām, ka ne visi grupas bērni ar cieņu izturas pret dabas vērtībām. Kopīgi vienojāmies par labās uzvedības noteikumiem mežā un apņēmāmies tos ievērot, apliecinot apņemšanos ar parakstiem.

 Aizdomājāmies par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, atspoguļojot savas idejas plakātā, kuru novietojām afišu stendā pie izglītības iestādes, lai arī citi ciema iedzīvotāji var ieskatīties un sekot mūsu ieteikumiem:

o  Ar cieņu izturēties pret dabu;

o  Mežā uzvesties klusu;

o  Netraucēt dzīvniekus;

o  Nemest atkritumus zemē;

o  Iestādīt koku;

o  Lietot mazāk papīra;

o  Mazināt ūdens patēriņu.

       Nolēmām ziemā rūpēties par dzīvniekiem un, sadarbojoties ar vecākiem, ierīkot barotavu. Izstrādājam projektu “Meža dzīvnieki ziemā”, piedāvājot citām pirmsskolas iestādēm piedalīties tajā.

     Koku sugu daudzveidībā neatradām kastaņu. Pavasarī plānojam to iestādīt.