Kontakti


Adrese: Līvu skola, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
Telefons: 64107086
E-pasts: livu.pii@cesunovads.edu.lv

Iestāde atvērta no plkst.07.00 – 19.00

Seko mums:
https://www.instagram.com/livupii/
https://www.facebook.com/livupii

Vadītājas pieņemšanas laiki

  • Pirmdienās no plkst.07.30 – 09.00 / 16.00 – 17.00 ;
  • Trešdienās no plkst.07.30 – 09.00;
  • Ceturtdienās no plkst.07.30 – 09.00

Antra Gabranova

Vadītāja
antra.gabranova@cesunovads.edu.lv
t.26458775 ; 64107087

Valda Švāne

Lietvede
valda.svane@cesunovads.edu.lv
t.64107086, 28381372

Guna Muceniece

Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā
guna.muceniece@cesunovads.edu.lv
t.64107083

Ieva Malkava

Vadītājas vietniece izglītības jomā
ieva.malkava@cesunovads.edu.lv
t.26453710


Rekvizīti:

Cēsu novada pašvaldība
Līvu pirmsskolas izglītības iestāde

Reģ.Nr. 90000031048
Juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Faktiskā adrese:  Krīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136
Rekvizīti: AS SEB Banka, kods: UNLALV2X
Konta nr. LV51UNLA0004013130835