Kontakti


Adrese: Līvu skola, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
Telefons: 64107086
E-pasts: livu.pii@cesunovads.edu.lv

Darba laiks: 7:00 – 19:00

Seko mums:

https://www.instagram.com/livupii/

https://www.facebook.com/livupii

 

Vadītājas pieņemšanas laiki

Pirmdien 07:30 – 09:00 / 16:00 – 17:00

Trešdien 07:30 – 09:00

Ceturtdien 07:30 – 09:00


Antra Gabranova

Vadītāja
antra.gabranova@cesunovads.edu.lv
26458775 ; 64107087

Valda Švāne

Lietvede
valda.svane@cesunovads.edu.lv
64107086, 28381372

Guna Muceniece

Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā
guna.muceniece@cesunovads.edu.lv
64107083

Ieva Malkava

Vadītājas vietniece
ieva.malkava@cesunovads.edu.lv

Tamāra Bukovska

Medicīnas māsa
tamara.bukovska@cesunovads.edu.lv

''Kastanīši'' un ''Zīļuki''grupas

64107082

Rekvizīti:

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA Līvu pirmsskola Reģ.Nr. 90000031048

Juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Faktiskā adrese:  Krīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136

Rekvizīti: AS SEB Banka, kods: UNLALV2X

Konta nr. LV51UNLA0004013130835