Jaunums 🥳

17.09.2020

Viens no iestādes mācību gada uzdevumiem ir izmantot tuvāko apkārtni  kā mācību vidi.

Esam ierīkojuši jaunu aktivitāti bērzu birzī visām bērnu grupām. Mazie mācās sadarboties, gūst pozitīvu baudījumu un kustību prieku. Bet, ja ir sakrājušās pavisam niecīgas dusmiņas, ir lieliska iespēja tur tās atstāt.

🤸‍♀️ Vecāki, nāciet arī Jūs kopā ar bērnu pēc jautriem piedzīvojumiem uz bumbu atrakcijām!  🤸‍♂️

Līvu PII