Jaunais mācību gads atver iestādes durvis

01.09.2022

Jaunais mācību gads atver iestādes durvis un dāvina krāšņu vasarā  padarīto darbu buķeti:
*Agneses un Matīsa tētis Normunds Brēmers sarūpēja milzīgu pārsteigumu, ko varam baudīt Kastanīšu grupā;
* iestādes vadītāja Antra Gabranova un skolotāja Santa Sīmane dalījās pieredzē  SKOLOTĀJU HUMĀNĀS PEDAGOĢIJAS 11.VASARAS SKOLĀ  AGLONĀ;
* IZM atzinības rakstu  par profesionalitāti, par radošu un inovatīvu  nodarbību veidošanu, kas sekmē bērna fizisko un estētisko attīstību saņēma skolotāja Tatjana Balcere;
* Cēsu novada pašvaldības ATZINĪBAS saņēma:

Ināra Puriņa – par radošu pieeju grupas materiālās bāzes pilnveidošanā;

Marika Rozīte – par kompetenču pieeju balstītu mācību satura realizāciju;

Santa Sīmane – par inovatīvu un radošu pieeju darbā ar bērniem;

Ieva Malkava – par iestādes mācību vides kvalitātes nemitīgu uzlabošanu un inovāciju ieviešanu, par profesionālās darbības novērtēšanu

                  * PALDIES par darba gadiem:

Antra Lazdiņa – 5 gadi;

Maija Sīmane – 10gadi;

Regīna Dzērve – 20gadi

Šodien Līvu bērnudārza telpas un pagalms piepildīts ar bērnu čalām, prieku, satraukumu un arī kādu šķiršanās asariņu.
Mēs esam ceļā!
Veiksmi! Mieru! Pacietību! Sadarbību!