Ekoskola

2022./2023. m.g. Ekoskolas programmas mūsu iestādes gada tēma – Mežs

Ekopadome –

Ekopadomes sastāvs:

vārds uzvārds amats/klase
Alvīne Anna Muceniece datorsistēmas tehniķis (Ekopadomes vadītāja)
Santa Sīmane ”Saulītes” pedagogs
Rudīte Verdenfele ”Zaķīši” pedagogs
Tatjana Balcere ”Zīļuki” pedagogs
Marika Rozīte ”Bitītes” pedagogs
Zane Krūmiņa ”Lācīši” pedagogs
Ināra Puriņa ”Pumpuriņi” pedagogs
Guna Muceniece vadītājas vietniece saimn. darbos
Ieva Malkava vadītājas vietniece
Antra Gabranova iestādes vadītāja
Laura Amantova ”Bitītes” vecāks
Linda Avotiņa ”Saulītes” vecāks
Diāna Grīnberga ”Zaķīši” vecāks
Agnese Gaidelione ”Lācīši”, ”Zīļuki”,”Kastanīši” vecāks
Kristīne Kalniņa ”Pumpuriņi” vecāks
Zita Lele ”Kastanīši” pedagogs
Jolanta Januškeviča ”Pumpuriņi” pedagogs

2021./2022. m.g. Ekoskolas programmas mūsu iestādes gada tēma – Atkritumi ♻️

Ekopadome –

 • Alvīne Anna Muceniece –  mājaslapas un soc.tīklu koordinatore ( Ekopadomes vadītāja)
 • Ieva Malkava – metodiķe (koordinators)
 • Antra Gabranova – PII vadītāja
 • Guna Muceniece – vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā
 • Santa Sīmane – ”Saulītes” skolotāja
 • Elīna Rasa – ”Lācīši” skolotāja
 • Gunita Miezīte – ”Pumpuriņi” skolotāja
 • Ilze Ceple – ”Bitītes” skolotāju palīgs
 • Marika Rozīte – ”Bitītes” skolotāja
 • Zita Lele – ”Zaķīši” skolotāja
 • Jolanta Januškeviča – ”Kastanīši” skolotaja
 • Tatjana Balcere – ”Zīļuki” skolotāja
 • Diāna Grīnberga – ”Bitītes” vecāks
 • Agnese Gaidelione – ”Zīļuki” un ”Kastanīši” vecāks
 • Aldis Avotiņš – ”Saulītes” vecāks
 • Kristīne Uldriķe – ”Zaķīši” vecāks

Mērķis-

 • Atpazīt atkritumu veidus
 • Iegādāties šķirošanas konteinerus, lai audzēkņi varētu apgūt pareizu atkritumu šķirošanas prasmi
 • Apgūt lietu otrreizējo izmantošanu
 • Pirms lietu pirkšanas sastādīt plānu – iemesls, vajadzības biežums/ilgums, atrast videi draudzīgāko variantu
 • Popularizēt tīras vides ietekmi uz pasauli ( vidi, cilvēkiem, dzīvniekiem)
 • Teritorijas sakopšana
 • Komposta izveide un izmantošana
 • Dabas materiālu izmantošana (plastmasas aizstājējs – piem., rotaļlietu un dekoru izveidē, mācību procesā, utt.)
 • Vākt PET pudeles, makulatūru un baterijas
 • Pareizi likvidēt nolietotās elektroierīces

Kodekss- 

 

 

2020./2021. m.g. Ekoskolas programmas mūsu iestādes gada tēma – Veselīgs dzīvesveids 🤸‍♂️🍎 🚴‍♀️

Mācību gada aktīvā darba rezultāts – esam ieguvuši Ekoskolu programmas zaļo karogu! Priecīgi un lepni!💚

Ekokodekss-   

🎵 Dzīvo zaļi! 🎵

No rīta visiem pasaku, labrīt!

Un eju pasauli šo iepazīt.

Avotā es dienai spēku smeļu,

Lai ‘’Jušu takās’’ meklētu tad ceļu.

 

Ja vesels gribi būt, tad klausi padomu:

Dzer ūdeni un ēd daudz loku, burkānu.

No rītiem mēs, ja kopā vingrotu,

Tad bargā ziemā neslimosi tu.

 

Šo pasauli es skaistās krāsās krāsoju,

Lai to, kas nomests zemē , vienmēr paceltu.

Es zinu, arī tu to varētu,

Iestāties par tīru Latviju.

 

Lai saucam visi priecīgi un skaļi,

Nāc pievienojies mums un dzīvo zaļi!

Lai saucam visi priecīgi un skaļi,

Nāc pievienojies mums un dzīvo zaļi!

 

Lai mūsu zeme neaizietu bojā,

Par viņu atceries un katru dienu domā!

Lai saucam visi priecīgi un skaļi,

Nāc pievienojies mums un dzīvo zaļi! 

 

Ivars Rausis🎵

 Līvu PII mūzikas skolotājs

Ekopadome –

 • Ieva Malkava – metodiķe (koordinators)
 • Alvīne Anna Muceniece –  mājaslapas un soc.tīklu koordinatore ( koordinators)
 • Antra Gabranova – PII vadītāja
 • Guna Muceniece – vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā
 • Valda Švāne – lietvede
 • Gunita Miezīte – ”Lācīši” skolotāja ( izvirzītais pārstāvis no ”Lācīši” un ”Pumpuriņi” grupām )
 • Rudīte Aploka – ”Zaķīši” skolotāja ( izvirzītais pārstāvis no ”Zaķīši” un ”Saulītes” grupām)
 • Tatjana Balcere – ”Kastanīši” skolotāja
 • Gunta Jansone – ”Zīļuki” skolotāja
 • Agnese Gaidelione – vecāks (Kastanīši, Pumpuriņi)
 • Elīna Andersone – vecāks (Lācīši)
 • Anete Apine – vecāks(Zīļuki)

Bērnu Ekopadome –

 • Ričards Grīnbergs
 • Estere Grīnberga
 • Henrijs Gūtmanis
 • Gerda Ieviņa
 • Alise Kalniņa
 • Sebastians Lakšs
 • Pēteris Liepiņš
 • Karlīna Sotniece
 • Adrija Jansone
 • Adele Anne Apine

 

 

 

 

2019./2020. m.g. Ekoskolas programmas rezultāts mūsu iestādē-

 

 

Mūsu pirmsskola arī pievienojas Ekoskolu tīklam!

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā (pirmsskolā).

2019./2020. m.g. Ekoskolas programmas galvenā tēma – Skolas vide un apkārtne

Ekokodekss –

Ekoskola esam mēs

Kopā dabu saudzēsim!

Otrreizējai pārstrādei

Spuldzes, baterijas nodosim!

Krāsim arī papīrus, lai varam

Otro reizi izmantot!

Lepni būsim darbu darot,

Apkārt būs mums tīra daba!

 

Ekopadome –

Maija Sīmane – PII skolotāja,”Saulītes”

Elīna Rasa – PII skolotāja, ”Lācīši”

Ināra Puriņa – PII skolotāja, ”Pumpuriņi”

Inta Freivalde – PII skolotāja, ”Zaķīši”

Tatjana Balcere – PII skolotāja, ”Kastanīši”

Aīda Akmentiņa – PII skolotāja, ”Zīļuki”

Antra Gabranova – PII vadītāja

Guna Muceniece – Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā

Inese Jansone – Vecāks ” Saulītes”

Ieva Malkava – Metodiķe

Alvīne Anna Muceniece – mājaslapas koordinatore

Santa Oboznaja – Vecāks ”Saulītes”