Dokumenti

05-12-2022

Rīkojums par grupu apvienošanu


17-11-2022

Iekšējās kārtības noteikumi


09-11-2022

Noteikta ēdināšanas izmaksa izglītojamiem par trim ēdienreizēm


04-11-2022

Līvu pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums


31-10-2022

no 01.11.2022. apvieno ”Pumpuriņi” un ”Lācīši” grupas


27-10-2022

27.10.2022. -28.10.2022. apvieno ”Pumpuriņi” un ”Lācīši” grupas


28-09-2022

Iestādes dienas režīms 2022./2023. m.g.


26-09-2022

no 26.09.2022. apvieno ”Pumpuriņi” un ”Lācīši” grupas


15-09-2022

DARBA PLĀNS 2022./2023.m.g.


12-09-2022

Līvu Pirmsskolas izglītības iestāde pievienojas LIZDA pedagogu beztermiņa streikam. (atcelts 16.09.2022.)


12-09-2022

Noteikumi, kas jāievēro bērnam atgriežoties PII


15-08-2022

Iesnieguma forma brīvpusdienām


15-08-2022

Brīvpusdienu pieteikšanas kārtība Cēsu novadā


27-06-2022

Pirmskolas izglītības programma netiek īstenota no 18.07.2022. līdz 29.07.2022.


13-06-2022

Par A. Gabranovas aizvietošanu


09-06-2022

2022.gada 31. augustā pirmsskolas izglītības programma netiek īstenota


09-06-2022

Vasaras periodā, organizējot darbu, distances ievērošana


21-04-2022

No 22.04.2022. apvienotas 3.grupa ”Pumpuriņi” un 4.grupa ”Zaķīši”


14-03-2022

No 15.03.2022. apvienotas 5.grupa ”Lācīši” un 7.grupa ”Bitītes”


24-02-2022

No 24.02.2022. apvienot 4.grupu „Zaķīši” un 6.grupu “Saulītes” .