Daudz laimes, mūsu Latvija!

15.11.2022

15.novembrī iestādē tika svinēta Latvijas 104.dzimšanas diena. Koncerta sākumā vadītāja sveica kolēģus “Labo darbu krātuvītes” laureātus lietvedi Valdu Švāni, vadītājas vietnieci saimnieciskajā darbā Gunu Mucenieci, kā arī iestādes gada darbinieku skolotāju Santu Sīmani. Sveicām arī Zīļuku grupas audzēkni Marlēnu Gudēvicu – Liepiņu un viņas sporta skolotāju Vitu Knāķi par augstiem sasniegumiem, iegūstot 2.vietu, pirmsskolas vecuma grupā Lāčplēša dienai veltītajam skrējienam “Apkārt Rozulai”.
Ar skaistām dziesmām un svinīgiem dzejoļiem par Latviju, par mums pašiem, un izdejojot latviešu dejas, kopā no sirds sveicām Latviju svētkos! Daudz laimes, Latvija!

Vad.vietniece I.Malkava