Iestādes darba organizācija vasaras periodā

03.06.2024

Lai nodrošinātu darbiniekiem ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, vasaras sezonā iestādē tiek organizētas apvienotas grupas, kurās apvienoti dažādi bērnu vecumposmi un personāls. Skolotāji un to palīgi nav piesaistīti nevienai grupai un mainās atbilstoši darba grafikam.

Iestādes administrācija 03.06.2024.