Akcija “DABAI LABU DARĪT”

26.05.2023

Ar mērķi informēt un izglītot par pārstrādājamiem materiāliem un dabas resursu saudzēšanu gan lielus, gan mazus, arī šajā mācību gadā mūsu iestāde piedalījās SIA “ZAAO” rīkotajā pārstrādājamo materiālu vākšanas akcijā “DABAI LABU DARĪT”. Esam piedalījušies aktīvi un saņēmuši godalgotu 3.vietu nominācijā “Lielākais savāktais apjoms uz vienu izglītojamo”.

Balvu saņemt uz URDAS rīkotajiem svētkiem dabas un tehnoloģiju parkā devās čaklākie makulatūras vācēji Matilde un Roberts no “Zīļuku” grupas. Bērniem bija iespēja iepazīties ar parku, uzzināt vēl nezināmo par dabai kaitīgo un draudzīgo. Pēc svinīgās apbalvošanas, Matilde un Roberts piedalījās eksperimentos un dažādās mežā organizētās aktivitātēs komandu stafetēs.

Pateicamies visiem vecākiem par aktivitāti, sadarbību un atbalstu, iesaistoties arī šajā akcijā! Lai mums kopā izdodas arī nākamajā gadā veselīgas vides veidošana!

Iestādes vadītājas vietniece I.Malkava 25.05.2023.