Pasaules VIDES diena 2023

05.06.2023

Pasaules vides dienā, Ekoskolas tēmas ietvaros ‘’Uzvari plastmasas piesārņojumu’’, dodoties pastaigā, apvienotās “Zīļuku” grupas bērni, aizdomājās un diskutēja no kāda materiāla ir viņu dzeramās ūdens pudeles. Secinot, ka tās pārsvarā ir no plastmasas, dalījās pārdomās, kā var mazināt plastmasas piesārņojumu, kādas pudeles labāk izmantot un kur nodot izlietotās. Bērni arī diskutēja par to, ka cilvēku rīcībai plastmasas piesārņojuma jomā ir liela nozīme. Mēs aicinām arī Jūs aizdomāties, cik videi draudzīgas ūdens pudeles lietojat ikdienā!

“Zīļuku” grupas kolektīvs 05.06.2023.