Iestādei jauns tituls un mastā plīvos vēl viens karogs

02.07.2024
Dalība starptautiskajā projektā “Say hello to the world” (“Saki sveiki pasaulei”) ir noslēgusies – esam saņēmuši Tolerantas pirmsskolas karogu un jaunu titulu – Toleranta pirmsskola. Paldies “Bitītes” grupas bērniem un viņu pedagogiem Marikai, Guntai un mūzikas skolotājam Ivaram ...

Līgo svētku ieskandināšana_2024

21.06.2024
Jau vakar, vasaras saulgriežu dienā, iestādē valdīja rosība, jo bērni devās uz tuvākām pļāvām iestādes teritorijā, lai iepazītu un salasītu Jāņu zāles, ar kurām rotāt savu iestādi. Bet šodien jau visi gan lieli, gan mazi ielīgoja un svinēja ...
Līgo svētku ieskandināšana_2024

Izlaidums_2024

14.06.2024
31. maijā, kad ziedēja visa pasaule, izlaidumu svinēja Kastanīšu grupas bērni, viņu skolotājas un bērnu vecāki. Jau pirmajā septembrī 19 absolventi vērs citas durvis un gūs zināšanas skolā. Novēlam nezaudēt zinātkāri un kļūt par gudriem cilvēkiem, lai piepildās ...

Džimbas drošības soļu programma

14.06.2024
No 2024.gada mūsu iestāde īsteno nevalstiskas organizācijas Centrs Dardedze izstrādātu DŽIMBAS 11 soļu drošības programmu. Tās saturs atbilsts valsts izglītības satura noteiktajām normām par to, kas bērnam jāapgūst pirmsskolā. Drošības programma izglīto bērnus par drošību attiecībās, tādejādi mazinot ...
Džimbas drošības soļu programma

Iestādes darba organizācija vasaras periodā

03.06.2024
Lai nodrošinātu darbiniekiem ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, vasaras sezonā iestādē tiek organizētas apvienotas grupas, kurās apvienoti dažādi bērnu vecumposmi un personāls. Skolotāji un to palīgi nav piesaistīti nevienai grupai un mainās atbilstoši darba grafikam. Iestādes administrācija 03.06.2024.