Zinību diena!

02.09.2023

Gluži kā bites stropā, no malu maliņām mūsmājās salidoja bērni, vecāki, darbinieki. Prieks par atkalredzēšanos, par padarītajiem darbiem, par iespējām!
Un pārsteigums – mūsu pašu pļavās bitenieks Māris Buholcs ir ievācis brangu medus ražu. Saldais cienasts tika gan mazajiem, gan lielajiem Līvu saimes ļaudīm.

Veiksmi mums visiem ikdienā un svētku brīdī!

Iestādes vadītāja A.Gabranova