Zinātniskais teātris!

12.10.2023

Šodien, 12.oktobrī, iestādē viesojās ciemiņš, kurš veica dažādus eksperimentus, uzburot krāsainus brīnumus. Ievadā visi iepazinās ar drošības noteikumiem gan pasākuma laikā, gan drošības instruktāžu eksperimentu laikā. Bērniem un lielajiem bija iespēja uzzināt par eksperimentiem, piedalīties dažādās aktivitātēs un visiem arī nogaršot šķidrajā slāpeklī pie -196C vārītās kukurūzas nūjiņas. Bet, kā bērni noskaidroja visdrosmīgākā ir skolotāju palīgs Agrita, kura piekrita eksperimentu vadītājam aizdegt viņa plaukstas. Ar skaļām ovācijām šis eksperiments bija pat jāatkārto.

Paldies par sadarbību un aizraujošo ceļojumu brīnumu pasaulē Sāras tētim Pēterim Kalniņam!

Iestādes vad.vietniece I.Malkava 12.10.2023.