Zīļuki veic bioloģiskās daudzveidības izpēti.

19.10.2022

Sākotnēji bērni izteica savas domas par jēdziena “bioloģiskā daudzveidība” izpratni.

Tad devās pastaigā, lai noskaidrotu cik koku un kukaiņu sugas  ir bērnudārza teritorijā, kas zied puķu dobēs, kur ziemo lapsenes, kas notiek ķirzaku mājā un dīķī, cik ir putnu barotavu un putnu būru un kā ir vairāk.

Atbildes uz neskaidriem jautājumiem bērniem sniedza vadītājas vietniece.

Pastaigas noslēgumā aizdomājamies, vai visi ar cieņu izturamies pret dabas vērtībām?