Zaķīši un apļi! :)

23.05.2020

Zaķīši mācās griezt apļus. ✂️

Apļi tika meklēti gan grupiņā, gan āra rotaļāšanās laikā. ⭕