Vēsture

 • 2016. gadā:
  • Veikta Jušu taku pilnveidošana. Gan bērniem, gan pieaugušajiem ir iespēja aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku.
  • Pilnībā atjaunotas 2 krāsnis.
 • 2015. gadā:
  • Atjaunota skolas ieeja.
  • Kapitāli izremontēta vizuālās mākslas klasē.
 • 2014. gadā:
  • Atklāta Jušu sajūtu taka.
  • Izremontēta skolas ēdamtelpa.
  • Veikts skolas gaiteņa remonts.
 •  2013. gadā licencēta pamatskolas izglītība tālmācības programma 1. – 9. klasēm( izgl. progr. kods 21011113).
 • 2012. gadā:
  • Veikts skolas zāles remonts.
  • Pilnībā atjaunotas 3 krāsnis.
  • Virtuvē ierīkota moderna ventilācijas sistēma.
  • Pirmsskolas telpās iekārtots izolators.
  • Izveidota skolas mājas lapa.
 • 2010. gadā renovētā ēkā darbu uzsāk divas pirmsskolas izglītības daļas.
 • 2009. gadā:
  • Veikts datorkabineta un zēnu mājturības kabineta kapitālais remonts.
  • Veikta bērnudārza rekonstrukcija.
 • 2008. gadā:
  • Nokrāsota skolas fasāde.
  • Sporta laukumā izveidots 60 m skrejceļš.
  • Iegādāta interaktīvā tāfele.
 • 2007. gadā nomainīti jauni jumti visām skolas ēkām.
 • 2006. gadā daļēji nomainīti logi skolas ēkai.
 • 2005. gadā virtuvē veikts kapitālais remonts.
 • 2004. gada vasarā centralizēta apkure zālei un ēdināšanas blokam.
 • 2002./2003. m. g. tiek atvērta pedagoģiskā korekcijas klase.
 • 2001. gada vasarā sporta zālē tiek veikts remonts un nomainīti logi.
 • 2000./2001. m. g. skolas komanda piedalās „Skolu vērtēšanas rokasgrāmatas” izveidē.
 • 1998. gada februārī skolā pirmo reizi notiek projektu nedēļa. Tās noslēgumā skolēni veido skolas karoga skices. Skolas karogu iesvēta 1998. gada 17. jūnijā Cēsu Sv. Jāna baznīcas mācītājs V. Vāvere.
 • No 1991./1992. mācību gada sākuma pie skolas atkal plīvo Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs.
 • 1991. gada janvārī barikāžu dienās aktīvi līdzdarbojās skolas skolēni, skolotāji un darbinieki.
 • 1974. gadā skola atzīmē 100. gadu jubileju. Pie skolas iesāk veidot rožu dobi.
 • 1967. gadā nodod piebūvi, ēku, kurā tagad notiek mācības.
 • 1951. gadā skolai pievieno Vaives pamatskolu. Sāk veidot peldētavu un stadionu.
 • Vairākus skolēnus skar 1941. gada 14. jūnija, gan 1949. gada 25. marta represijas. Skolas lietošanā nodod nespējnieku patversmi.
 • Kopš 1925. gada skolā darbojas cerību pulciņš, bet no 1935. gada – mazpulcēni. 1936. gadā tiek sastādīts vēl tagad esošais ābeļdārzs.
 • No 1919. gada par skolas pārzini sāk strādāt Kārlis Šmits un vada to līdz 1953. gadam.
 • I Pasaules kara laikā skola tiek izpostīta. Kareivju zirgi apgrauž ābelītes. Bojātas skolas harmonijas un izpostīts arhīvs un bibliotēka.
 • Skolas celtniecības darbi 1873.gada 26.martā izdoti būvuzņēmumam Mārcim Sliedem no Banūžiem un izmaksāja 1834 rubļus. Skolu 1873. gada 10. novembrī iesvēta mācītāji Pamšels un Veinrihs.