Venden konkurss

16.05.2023

Atzīmējot Pasaules ūdens dienu, arī mūsu iestāde piedalījās VENDEN rīkotajā bērnu zīmējumu konkursā “Ūdens mūsu pasaulē”. Darbojoties radoši, bērni arī izzināja ūdens nozīmi mums visapkārt.

Vad.vietniece I.Malkava 15.05.2023.