Vāru, vāru putriņu…..

15.10.2021

 

  1. oktobrī tiek svinēta Starptautiskā Putras diena, tāpēc arī mēs gan lieli, gan mazi šonedēļ gatavojāmies šiem svētkiem. Bērni aktīvi darbojās radošās darbnīcās un dažādās aktivitātēs, izzinot ceļu no graudiņa līdz putrai.

Bet piektdien, darba nedēļas noslēgumā, katrā grupā ciemojās tīģerēns, kurš ļoti gribēja mieloties ar putru. “Saulītes”, “Pumpuriņu” un “Lācīšu” grupas bērni kopā ar tīģerēnu vārīja gardu putriņu. “Bitīšu” grupas bērni tīģerēnu iepriecināja ar skaitāmpantu par putriņu un parādīja savu paveikto nodarbībās. Brašie “Zaķīšu” grupas bērni noskaitīja tautasdziesmu par putriņu un mācēja atpazīt un nosaukt graudus. “Kastanīšu” grupas bērni tīģerēnu sagaidīja kā īsti mazie pavāri –priekšautiņos tērpti. Iepazīstināja ar dažādiem graudiem un iemācīja atpazīt tos arī tīģerēnam. Bet paši lielākie “Zīļuku” grupas bērni bija sagatavojuši tīģerēnam vairākus priekšnesumus – iepazīstināja ar dažādiem putras graudiem, tos nolasot. Bērni dejoja, skaitīja skaitāmpantus un izspēlēja pirkstiņrotaļas par putras vārīšanu.

Ciemošanās beigās, tīgerēns aicināja katru grupiņu uz kopīgu kustību rotaļu “Vēderiņš burkšķ”, kurā līdzdarbojās visi gan lieli, gan mazi.

Lai arī laika apstākļi šodien mūs nelutināja, tas neliedza iestādes saimniecei – vadītājai Antrai vārīt uz ugunskura putru. Šo procesu vēroja visas grupas. Bērniem vadītāja pastāstīja kā tapusi viņas vārītais virums, kā arī aicināja bērnus atbildēt uz dažādiem jautājumiem.

Bērni baudīja svētkus un apsolīja vairāk ēst putras, lai augtu stipri un lieli!

 

Iestādes metodiķe I.Malkava