Ūdens diena 2021

22.03.2021

Ūdens dienas programma:

„Zīļukiem”:

 • Sacerēt pasaku „Ūdenslāsītes piedzīvojums”.

 „Zīļukiem” un „Kastanīšiem” (viena aktivitāte pēc izvēles):

 • Kustību rotaļa: Skrienošās ūdens lāsītes: Atzīmēti apļi „mākonis”, „peļķe”, „upe” (vai kāda cita ūdens tilpne). Visi bērni ir ūdens pilieni. Tie pēc spēles vadītāja norādījuma pārvietojas uz atbilstošo apli. Spēlei sākoties, visi ūdens pilieni atrodas aplī „mākonis”. Kad spēles vadītājs, saka: „Līst lietus”, lāsītes pārvietojas pa visu telpu. Spēles vadītājam sakot: „Lietus līt ir pārstājis”, ūdens pilieni dodas uz „peļķi”, „upi”. Pēc spēles vadītāja teiktā: „Spīd saule” ūdens pilieni dodas uz „mākoni.”
 • Zīmējumi uz asfalta: sausā (saulainā) dienā iedodiet bērnam krūzi ar ūdeni, vienu vai divas lielas otas un vecu sūkli. Atrodiet asfalta laukumu uz kura bērns var zīmēt ar ūdenī samērcētu otu. Zīmējumi izžūs un nozudīs, bet tiem būs pietiekoši daudz vietas, kamēr vien traukā būs ūdens.
 • Pēc lietus, kad izveidojusies peļķe, ap to apvelk līniju vai izliek akmentiņus. Nākamajā dienā atkārto tās pašas darbības. Vēro un pārrunā par ūdens iztvaikošanu: Kā mainījies peļķes lielums? Kur paliek ūdens? Kāpēc?
 • Didaktiskā rotaļa: „Kam nepieciešams ūdens?” . Nosauc priekšmetus un dzīvās būtnes (kokam, traukam, ziedam…. ), ja ūdens ir nepieciešams – sasit plaukstas. (kokam, traukam, ziedam…. )
 • Eksperimenti ar ūdeni . Idejas https://bernistaba.lsm.lv/skaties/2110-eksperiments-ar-udeni

 

„Saulītēm”, „Lāčukiem”, „Zaķīšiem” un „Pumpuriņiem” (viena aktivitāte pēc izvēles)

 • Augu laistīšana. Novērojums, kas notiek ja nelaista. Kāpēc?
 • Grimst – negrims (salīdzināt kuri priekšmeti (pēc pašu izvēles) grimst/negrims ūdenī, kāpēc? )
 • Pūst ar salmiņiem burbuļus ūdenī. Artikulācijas aparāta vingrinājums.
 • Pirkstiņu rotaļa „Lietus”:

Lietus krīt un krīt bez mitas,

Lietus krīt un nesasitas:

Piks, peks, puks, paks, poks! (J. Baltvilks).

(Bērni stāv apkārt un tur rokās lielu auduma gabalu – mākonīti. Uz tā šūpojot „dancina” no vieglā materiālā darinātās lāsītes un skandē tekstu. Lietus lāsītes darina no krāsainā porolona vai cita viegla materiāla).

Visiem:

 • 10:20 mīļi aicināti uz kopīgo deju „Jušu takās” un ūdens lāsīšu fotosesiju. ( Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus: grupas savstarpēji ietur distanci un katra grupa izmanto SAVAS grupas ūdens lāsītes )
 • Diendusā audioieraksts, kā šalc ūdens,, https://www.youtube.com/watch?v=jibxZZEcUwg

 #EKOSKOLA #ŪDENSDIENA #WORLDWATERDAY

Paldies ”Kastanīši” kolektīvam par ”Ūdens dienas” organizēšanu iestādē!

(Raksts tiks papildināts! )

Kastanīši( Veica vairākas aktivitātes: dzēra ūdeni, nosaucot tā īpašības; pūta ūdens burbuļus, laistīja “dārzu uz palodzes”, krāsoja, makšķerēja un laidās “Lielās zivs” dejā, apvilka peļķi (lai novērotu tās lielumu), veica eksperimentus ar ūdeni un iesaistījās kustību rotaļā “Skrienošās ūdens lāsītes”.:

Saulītes(Ūdens dienas eksperiments – grimst/negrimst):

Lācīši:

Zaķīši (Rīta cēlienā vēroja- kas ir noticis ar iesēto zāli un saulespuķu stādiem. Tad secināja, ka mūsu dobītei ir nepieciešams ūdens. Ar prieku aplēja sauso zemīti, lai augi var atkopties. Tad devās ārā vidē kopējā rotaļā ar skaistām ūdens pilītēm):

 

Pumpuriņi(Pūta ar salmiņiem burbuļus ūdenī):