Tīro roku diena

15.10.2018

15.oktobrī grupas “Kastanīši” bērni noskatījās filmiņu un noklausījās dziesmiņu par roku mazgāšanu. Tika pārrunāta un vēlreiz atkārtota roku mazgāšanas secība. Izveidojām plakātu ar roku nospiedumiem, lai apliecinātu savas iegūtās prasmes par roku mazgāšanu. Visu nedēļu tika pievērsta pastiprināta uzmanība roku mazgāšanai.

<