Tēti, sveicu!

10.09.2021

Tētis nāk!
Tētis nāk!
Viņam pretī jāpanāk.
Tētis augsts,
Bet es zems.
Viņš pie rokas
Mani ņems.
Viņš pie manis
Nolieksies
Un ar mani
Mājās ies.
Solis man
Diezgan plats,
Tētiņ, nenes,
Iešu pats.
(J. Osmanis)

”Lācīšu” grupas bērni sveic savus tēvus Tēvus dienā!

”Lācīši” kolektīvs