Šodien mastā tiek uzvilkts ZAĻAIS KAROGS.💚

14.10.2021

Līvu pirmsskolas izglītības iestādei šis ir trešais pastāvēšanas gads. Tik maz iestādes mūžā , bet tik daudz paveikts- pērn saņēmām  STARPTAUTISKO EKOSKOLAS SERTIFIKĀTU. Šogad tituls saglabājas un šodien mastā tiek uzvilkts ZAĻAIS KAROGS.
Tas ir apliecinājums labam darbam, ko paveicām visi kopā-bērni, pedagogi, iestādes darbinieki, vecāki .
PALDIES visiem!
Vienmēr ir tā, ka kāds klusi un nemanot padara drusku vairāk, kā pienākums to liek
Līvu pii izsaka ATZINĪBU par aktīvu iesaistīšanos ekoskolas programmas īstenošanā, iestādes kopējā mērķa sasniegšanā:
Gunitai Miezītei
Alvīnei Annai Muceniecei
Rudītei Aplokai
Ievai Malkavai
Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs skolotājai  Tatjanai  Balcerei izsaka
PATEICĪBU
par rezultatīvu darbu pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā.
Veselību mums visiem ,lai varam gūt gandarījumu par paveikto!