Skolotāji

Inga Bojāre – Suproņonoka

PII skolotāja palīgs, ''Lācīši''

Antra Lazdiņa

PII skolotāja, ''Kastanīši''

Tatjana Balcere

PII skolotāja, ''Zīļuki''

Agrita Rožlapa

PII skolotāja palīgs, ''Kastanīši''

Mārīte Zilpauša

PII skolotāja palīgs, ''Saulītes

Santa Sīmane

PII skolotāja, ''Saulītes''
santa_simane@inbox.lv
27809412

Maija Sīmane

PII skolotāja, ''Saulītes''
maijasimane5@inbox.lv
26331571