Skolotāji

Antra Lazdiņa

PII skolotāja, ''Kastanīši''

Tatjana Balcere

PII skolotāja, ''Zīļuki''

Agrita Rožlapa

PII skolotāja palīgs, ''Kastanīši''

Mārīte Zilpauša

PII skolotāja palīgs, ''Saulītes

Santa Sīmane

PII skolotāja, ''Saulītes''
santa_simane@inbox.lv
27809412

Maija Sīmane

PII skolotāja, ''Saulītes''
maijasimane5@inbox.lv
26331571