Skolotāji

Rudīte Aploka

PII skolotāja, ''Zaķīši''

Liene Gricmane

PII skolotāja palīgs, ''Zaķīši''

Gunita Miezīte

PII skolotāja, ''Lācīši''

Elīna Rasa

PII skolotāja, ''Lācīši''

Inga Bojāre – Suproņonoka

PII skolotāja palīgs, ''Lācīši''

Antra Lazdiņa

PII skolotāja, ''Kastanīši''

Tatjana Balcere

PII skolotāja, ''Kastanīši''

Agrita Rožlapa

PII skolotāja palīgs, ''Kastanīši''

Mārīte Zilpauša

PII skolotāja palīgs, ''Saulītes

Santa Sīmane

PII skolotāja, ''Saulītes''
santa_simane@inbox.lv
27809412