Skolotāji

Solvita Krastiņa

PII mūzikas skolotāja

Ivars Rausis

PII mūzikas skolotājs

Ināra Puriņa

PII skolotāja, ''Pumpuriņi''

Sandra Juriksone

PII skolotāja, ''Lācīši''

Valentīna Duļinska

PII skolotāja palīgs, ''Pumpuriņi''

Gunta Jansone

PII skolotāja, ''Bitītes''
mostik.gunta.krivi@inbox.lv

Regīna Dzērve

PII skolotāja palīgs, ''Zīļuki''

Inta Freivalde

PII skolotāja, ''Zaķīši'' (Prombūtnē)

Rudīte Verdenfele

PII skolotāja, ''Zaķīši''

Liene Gricmane

PII skolotāja palīgs, ''Zaķīši''