Skolotāji

Ilva Līce

Logopēds

Zenta Tregubenko

PII skolotāja palīgs

Zane Krūmiņa

PII skolotāja palīgs, ''Lācīši''

Lāsma Ozoliņa

PII skolotāja, ''Zīļuki'

Jolanta Januškeviča

PII skolotāja, ''Kastanīši''

Zita Lele

PII skolotāja, ''Zaķīši''

Marika Rozīte

PII skolotāja, ''Bitītes''

Vita Knāķe

PII sporta skolotāja

Solvita Krastiņa

PII mūzikas skolotāja

Ivars Rausis

PII mūzikas skolotājs