Skolotāji

Elija Pauliņa

PII skolotāja, ''Pumpuriņi''

Lita Deičmane

PII skolotāja palīgs, ''Lācīši''

Ilva Līce

Logopēds

Zenta Tregubenko

PII skolotāja palīgs

Zane Krūmiņa

PII skolotāja ''Lācīši''

Lāsma Ozoliņa

PII skolotāja, ''Zīļuki'

Jolanta Januškeviča

PII skolotāja, ''Kastanīši''

Zita Lele

PII skolotāja, ''Zaķīši''

Marika Rozīte

PII skolotāja, ''Bitītes''

Vita Knāķe

PII sporta skolotāja