Skolotāji

Dace Zaļaiskalne

matemātikas skolotāja 5.kl.

Zigmunds Eizenbergs

Zēnu mājturības skolotājs

Gunta Jansone

Angļu valodas skolotāja, 1.kl. audzinātāja
mostik.gunta.krivi@inbox.lv
29353022

Inga Voitkeviča

Sākumskolas skolotāja, 4. un 5. klases audzinātāja un vizuālās mākslas skolotāja
ingaherbsta@inbox.lv
29183159

Sanita Vilciņa

Sākumskolas un meiteņu mājturības un tehnoloģiju skolotāja.
sanitavilcina@inbox.lv
29136378

Indra Ozola

Sākumskolas skolotāja, 2. un 3. klases audzinātāja
inducis7@inbox.lv
29117548

Sandra Juriksone

Sporta skolotāja
sandrajuriksone@inbox.lv

Antra Gabranova

Direktore.
antragabranova5@inbox.lv
26458775

Inga Andersone

Latviešu valodas un literatūras skolotāja 5.kl., bibliotekāre, direktores vietniece mācību darbā
ingaandersone@inbox.lv
26309685