Skolotāji

Ieva Čače

PII skolotāja, ''Zaķīši''

Marika Rozīte

PII skolotāja, ''Zīļuki''

Vita Knāķe

PII sporta skolotāja

Solvita Krastiņa

PII mūzikas skolotāja

Ivars Rausis

PII mūzikas skolotājs

Ināra Puriņa

PII skolotāja, ''Pumpuriņi''

Sandra Juriksone

PII skolotāja, ''Pumpuriņi''

Valentīna Duļinska

PII skolotāja palīgs, ''Pumpuriņi''

Gunta Jansone

PII skolotāja, ''Zīļuki''
mostik.gunta.krivi@inbox.lv

Regīna Dzērve

PII skolotāja palīgs, ''Zīļuki''