Skolotāji mācās!

22.09.2023

21.septembrī mūsu iestādes pedagogi pilnveidojās apgūstot mūsdienīgas pieejas mācību un audzināšanas procesā. Paldies lektorei Valentīnai Voicišai par vērtīgo pieredzi un vecākiem par atbalstu un sapratni!

Vadītājas vietniece I.Malkava 22.09.2023.