Seminārs vecākiem mūsu iestādē!

16.01.2024

Cienījamie vecāki!
Vecāku mēnesī esam uzrunājuši novadīt semināru valsts izglītības satura centra eksperti, Humānās pedagoģijas bruņinieci lektori Valentīnu Voicišu, kas klātienē mūsu iestādē sniegs atbildes uz dažādiem izaicinājumiem Jums vecākiem.
Gaidīsim Jūs, vecākus, vecvecākus 24.janvārī plkst.17.00 mūsu iestādes zālē!
Uz tikšanos!

Ar cieņu, iestādes vadītāja Antra Gabranova (16.01.2024.)