..”Saulītes” vecāki saka LIELU PALDIES

23.01.2020

Šodien 2020.gada 23. janvārī, mēs ”Saulītes” grupas vecāki un mūsu audzinātājas, devāmies uz Cēsu novada pašvaldību teikt L I E L U    P A L D I E S  par mūsu Pirmsskolas izglītības iestādes jaunajām grupiņām,kur mūsu bērni dodas katru rītu ar smaidu.

Jāsaka, ka no Krīviem, tieši mūsu grupiņā bija pieteikušies tikai trīs bērni, visi pārējie bērniņi nāk no Cēsīm. Nācām uz laiku, bet tagad nevēlamies doties prom no Līvu pirmsskolas izglītības iestādes.

 

Liels paldies!

”Saulītes” grupas vecāki 🌞