Mazs cinītis gāž lielu vezumu (4. klase)

15.04.2013
10. aprīlī Mārcis Justs Barons (4.kl.), ar pētījumu par bitēm, piedalijās Cēsu novada sākumskolas skolēnu pētniecības konferencītē “Mazs cinītis gāž lielu vezumu.” Liels paldies Mārcim par jauko darbiņu. Paldies arī skolotājai I. Voitkevičai un Mārča vecākiem!
Mazs cinītis gāž lielu vezumu (4. klase)

KIWANIS darbība

10.04.2013
Kopš 2009. gada Cēsu novadā darbojas klubs „Kivanis Cēsis”, kas veidojies personīgas iniciatīvas rezultātā un piemērots tiem, kas vēlas sniegt savu ieguldījumu sabiedrības dzīves uzlabošanā. Klubā ļoti aktīvi darbojas Līvu pamatskolas pedagogi, saimnieciskie darbinieki un citi aktīvisti. Sadarbībā ...
KIWANIS darbība

Starptautiska mēroga atzinība

02.04.2013
Jau 12 gadus daudzi Līvu pamatskolas pedagogi strādā pēc humānās pedagoģijas pamatprincipiem un ir Latvijas Humānas Pedagoģijas asociācijas biedri. Liels gandarījums un prieks, ka mūsu kolēģes, latviešu valodas skolotājas Ingas Andersones darbs ir atzinīgi novērtēts 12. Starptautiskajos pedagoģijas ...
Starptautiska mēroga atzinība