Muzikālais aprīlis Līvu pamatskolā

03.05.2013
Cēsu vēsturiskā rajona popgrupu un solistu konkursā – festivālā 12. aprīlī CBJC piedalījās Līvu pamatskolas solisti Edgars Bāliņš (2.kl.) un Monta Baškere (5.kl.). Konkurence bija liela, jo piedalījās daudz dalībnieku, tos vērtēja žūrija – dziedātāja Kristīne Šomase, mūzikas ...

Vecāku nedēļa

30.04.2013
No 22.aprīļa – 26. aprīlim Līvu pamatskolā notika tradicionālā Vecāku nedēļa, izmantoju iespēju un piedalījos dažādās aktivitātēs. Priecēja tas, ka varēja aktīvi līdzdarboties radošajās darbnīcās. Kopā ar bērniem šuvām putnu maskas, locījām Lotosa ziedus, izmēģinājām savas spējas datorzinībās. ...
Vecāku nedēļa

Līvu ERUDĪTS 2013 finālisti

19.04.2013
Emīls Līcis – 8. klase, Aivis Bieziņš – 9. klase, Mārtiņš Maizītis – 9. klase, Osvalds Petrovs – 9. klase, Elīza Voitkeviča – 8. klase, Rolands Subatelis – 7. klase, Kristaps Drivnieks – 6. klase, Artūrs Dikants – ...

Radošuma un vecāku nedēļa

17.04.2013
Pirmdiena, 22. aprīlis 9:35 – 10:15 – Uzbur pavasari! Sk. I. Voitkevičas vadībā atklājam Radošuma nedēļu. 15:00 – 16:00 – Klašu vecāku sapulces. 16:00 – Skolas padomes sēde.

Vidzemes reģiona 3. klašu olimpiādē

15.04.2013
5.aprīlī Megija Herbsta piedalijās Vidzemes reģiona 3. klašu latviešu valodas olimpiādē, kas notika Valmieras Pārgaujas sākumsskolā, un saņēma pateicību par veiksmīgu piedalīšanos . Olimpiādei sagatavoja skolotāja I. Voitkeviča. Paldies Megijai un skolotājai par paveikto!
Vidzemes reģiona 3. klašu olimpiādē

Mazs cinītis gāž lielu vezumu (2. klase)

15.04.2013
10.04.2013. Cēsu novada sākumskolu skolēnu pētniecisko darbu konkurss “Mazs cinītis gāž lielu vezumu”. No 2. klases piedalās Lote Voitkeviča ar darbu “Lasīšanas prasmes 2.klasē”. Lote pētīja kādas ir lasīšanas prasmes 2.klasē un izstrādāja dažādas metodes, lai uzlabotu lasīšanu, ...
Mazs cinītis gāž lielu vezumu (2. klase)

Mazs cinītis gāž lielu vezumu (4. klase)

15.04.2013
10. aprīlī Mārcis Justs Barons (4.kl.), ar pētījumu par bitēm, piedalijās Cēsu novada sākumskolas skolēnu pētniecības konferencītē “Mazs cinītis gāž lielu vezumu.” Liels paldies Mārcim par jauko darbiņu. Paldies arī skolotājai I. Voitkevičai un Mārča vecākiem!
Mazs cinītis gāž lielu vezumu (4. klase)

KIWANIS darbība

10.04.2013
Kopš 2009. gada Cēsu novadā darbojas klubs „Kivanis Cēsis”, kas veidojies personīgas iniciatīvas rezultātā un piemērots tiem, kas vēlas sniegt savu ieguldījumu sabiedrības dzīves uzlabošanā. Klubā ļoti aktīvi darbojas Līvu pamatskolas pedagogi, saimnieciskie darbinieki un citi aktīvisti. Sadarbībā ...
KIWANIS darbība

Starptautiska mēroga atzinība

02.04.2013
Jau 12 gadus daudzi Līvu pamatskolas pedagogi strādā pēc humānās pedagoģijas pamatprincipiem un ir Latvijas Humānas Pedagoģijas asociācijas biedri. Liels gandarījums un prieks, ka mūsu kolēģes, latviešu valodas skolotājas Ingas Andersones darbs ir atzinīgi novērtēts 12. Starptautiskajos pedagoģijas ...
Starptautiska mēroga atzinība