Pārgājienā

28.05.2013
21. maijā 1.-4. klašu skolēni devās pārgājienā uz Cēsu dārzniecību “Kliģēni”, kur, projekta ietvaros, iepazinās ar dārzniecības darbu, tomātu, gurķu un dažādu ziedu audzēšanu. Uzzinājām daudz jaunu un interesantu par stādu audzēšanu un kopšanu. Turpat cepām arī līdzpaņemtās ...
Pārgājienā

Startējam Rīgas maratonā

23.05.2013
Rīgas maratonā starp tur startējušajiem ap 22 000 skrējēju bija arī 5 mūsu skolas skolēni – O. Petrovs, M. Petrovs, R. Majors, A. Majore un M. Barons. Viņi veica 5 km trasi. Neskatoties uz karsto dienu un lielo ...
Startējam Rīgas maratonā

Sporta ziņas

08.05.2013
Aprīļa un maija mēneši ir tie, kuri liek sarosīties skolas sportistiem, parādīt savus sasniegumus gan futbolā, gan krosā, gan vieglatlētikā un stafešu skrējienos. 24. aprīlī skolas „D” grupas zēni Cēsu novada rīkotajā futbola turnīrā ieguva 4. vietu. Paldies ...

Eiropas Sociālā fonda projekts

08.05.2013
Eiropas Sociālā fonda projekta „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr.2011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109 ietvaros turpinām ļoti aktīvi darboties, kā arī, notiek sadarbība ar projekta ietvaros piedāvātajiem speciālistiem no ...

Muzikālais aprīlis Līvu pamatskolā

03.05.2013
Cēsu vēsturiskā rajona popgrupu un solistu konkursā – festivālā 12. aprīlī CBJC piedalījās Līvu pamatskolas solisti Edgars Bāliņš (2.kl.) un Monta Baškere (5.kl.). Konkurence bija liela, jo piedalījās daudz dalībnieku, tos vērtēja žūrija – dziedātāja Kristīne Šomase, mūzikas ...

Vecāku nedēļa

30.04.2013
No 22.aprīļa – 26. aprīlim Līvu pamatskolā notika tradicionālā Vecāku nedēļa, izmantoju iespēju un piedalījos dažādās aktivitātēs. Priecēja tas, ka varēja aktīvi līdzdarboties radošajās darbnīcās. Kopā ar bērniem šuvām putnu maskas, locījām Lotosa ziedus, izmēģinājām savas spējas datorzinībās. ...
Vecāku nedēļa

Līvu ERUDĪTS 2013 finālisti

19.04.2013
Emīls Līcis – 8. klase, Aivis Bieziņš – 9. klase, Mārtiņš Maizītis – 9. klase, Osvalds Petrovs – 9. klase, Elīza Voitkeviča – 8. klase, Rolands Subatelis – 7. klase, Kristaps Drivnieks – 6. klase, Artūrs Dikants – ...

Radošuma un vecāku nedēļa

17.04.2013
Pirmdiena, 22. aprīlis 9:35 – 10:15 – Uzbur pavasari! Sk. I. Voitkevičas vadībā atklājam Radošuma nedēļu. 15:00 – 16:00 – Klašu vecāku sapulces. 16:00 – Skolas padomes sēde.

Mazs cinītis gāž lielu vezumu (2. klase)

15.04.2013
10.04.2013. Cēsu novada sākumskolu skolēnu pētniecisko darbu konkurss “Mazs cinītis gāž lielu vezumu”. No 2. klases piedalās Lote Voitkeviča ar darbu “Lasīšanas prasmes 2.klasē”. Lote pētīja kādas ir lasīšanas prasmes 2.klasē un izstrādāja dažādas metodes, lai uzlabotu lasīšanu, ...
Mazs cinītis gāž lielu vezumu (2. klase)

Mazs cinītis gāž lielu vezumu (4. klase)

15.04.2013
10. aprīlī Mārcis Justs Barons (4.kl.), ar pētījumu par bitēm, piedalijās Cēsu novada sākumskolas skolēnu pētniecības konferencītē “Mazs cinītis gāž lielu vezumu.” Liels paldies Mārcim par jauko darbiņu. Paldies arī skolotājai I. Voitkevičai un Mārča vecākiem!
Mazs cinītis gāž lielu vezumu (4. klase)