”Rītdiena sākas šodien”

16.05.2020

Lai radītu paliekošas pārmaiņas pilsētā un novadā, kas vērstas uz kopienu iniciatīvu iedzīvināšanu, uzlabojumiem infrastruktūrā, kā arī sabiedrības informēšanā un izglītošanā, Līvu PII piedalījās  un guva atbalstu iniciatīvas „Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” izsludinātajā projektā „Cēsis. Tīri. Labi.”.

Šodien  visi kopā, bet ievērojot drošības pasākumus, sākam realizēt mūsu projektu „Rītdiena sākas šodien”. Lai aktualizētu  vides tēmas pašiem mazākajiem  Cēsu novada iedzīvotājiem, top permakultūras dobes.Paldies par atbalstu  un gudro padomu sertificētai permakultūras dizainerei Gunai Zālamanei!