Putrai svētki!

13.10.2023

10.oktobrī visā pasaulē tiek svinēta starptautiskā Putras diena. Visu nedēļu bērni pētīja un izzināja putras nozīmi uzturā, kas ir viens no senākajiem ēdieniem, kas saglabājies līdz mūsdienām. Bet, nedēļas beigās, nācām visi kopā Jušu sajūtu takā, lai svinētu svētkus PUTRAI. Ar jautrām dziesmām un rotaļām, un tautasdziesmām godinājām Putru. Bet svētku beigās, kā katru gadu, iestādes vadītāja visus cienāja ar uz ugunskura vārīto miežu putru.

Iest.vad.vietniece 13.10.2023.