Putnu būrītis!

15.03.2023

Jānis, no Lācīšu grupas, kopā ar savu tēti pagatavoja putniem būrīti.

Vēl mazliet jāpagaida, lai varētu kopā visi priecāties gan bērni, gan putni!