Godinām savējos!

21.11.2023

       Reizēm vajag pavisam maz, lai sagādātu sirsnīgu pārsteigumu cilvēkiem, kas nedomājot par atlīdzību, godprātīgi veic savu darbu, dara vairāk, kā pienākums to nosaka. Jau 25 gadu Vaives pagasta kopiena “Labo darbu krātuvīte” pulcēja novada iedzīvotājus Vaives tautas namā, lai teiktu PALDIES darītājiem. Nominācijā sabiedrība un atbalsts tika izvirzīti un mēs lepojamies par iestādes izglītojamo vecākiem un darbiniekiem:
Ilona Einika – par aktīvu iesaistīšanos Līvu pirmsskolas izglītības iestādes sadzīvē un pasākumos;
Normunds Brēmers – par aktīvu līdzdalību, palīdzot īstenot aprites cikla ekonomiju;
Marika Rozīte (pedagogs) – par pozitīvu un atbalstošu attieksmi un piedalīšanos starptautiskajā projektā;
Ieva Malkava (vadītājas vietniece) – par inovatīvām idejām un prasmi to realizēšanā iesaistīt kolēģus.

       No sirds lepojamies un sveicam arī mūsu iestādes Gada darbinieku lietvedi Valdu Švāni par godprātīgu amata pienākumu izpildi. Viņa ne vien izcili veic tiešos pienākumus, bet ir sirsnīgs un atsaucīgs cilvēks, kas atrod laiku padomam un sarunām ar ikvienu!

Paldies!

Iestādes vadītāja A.Gabranova 21.11.2023.