Vecāku pēcpusdiena ”Pumpuriņos”

Pasākuma laiks un datums: 01-11-2019 plkst.04:00

Šī gada 1.novembrī ”Pumpuriņu” grupā notika vecāku pēcpusdiena, kurā vecāki kopā ar savu bērnu gatavoja dāvanu Latvijai.

Kā dāvana tika veidota sakta, ko vecāki un bērni kopīgi izgreznoja svētkiem. Tika sagādāti daudz dažādi materiāli greznošanai- košas atlasa lentas, pērles, dzintariņi, bet visvairāk bija dabas materiāli.

Vecāki ar bērniem bija tik aizrautīgi,ka saktas pagatavošana veicās ļoti raiti.  Kopīgi priecājāmies gan katrs par savu, gan par pārējo ģimeņu saktām.

Vecāki sava starpa arī apmainījās ar zināšanām un padomiem par bērnu audzināšanu. Uzdeva viens otram sev interesējošus jautājumus un padalījās ar informāciju, kas varētu noderēt pārējiem.

Kad darbs padarīts un runātais izrunāts, vecāki nolēma – šāda kopā sanākšana ir ļoti vajadzīga!

 

Nolēmām uz vecāku pēcpusdienu tikties arī decembrī.

 

Skolotāja Sandra