Miķeļdiena “Zīļuku” grupā

29. septembrī “Zīļuku” grupas bērni kopā ar mūzikas skolotāju Ivaru svinēja Miķeļdienu! Bērni ar sajūsmu dejoja, dziedāja, gāja rotaļās, minēja mīklas.