“Labinieku” ekskursija

Šogad, tāpat kā citus gadus, Vaives pagasta pārvalde aicināju skolēnus no Līvu sākumskolas doties ekskursijā. Piedalījās tikai tie skolēni, kuriem bija labas un teicamas sekmes. Apmeklēja Vidzemes augstskolu, tās bibliotēku, pabija arī Burtniekos un muižas parkā. Ekskursija bija interesanta. Noslēgumā katrs saņēma dāvanu no Vaives pagasta pārvaldes vadītājas V. Zaļaiskalnes un L. Denes.