Krāsu dienas ”Kastanīšu” grupā

Pasākuma laiks un datums: 11-10-2019 plkst.12:00

Oktobra pirmās nedēļas veltījām krāsu iepazīšanai un zināšanu nostiprināšanai. 💛❤️🧡💙💚

Pateicamies vecākiem par rasto iespēju katru dienu ģērbt bērnus atbilstoši tās dienas krāsai, lai mēs varētu meklēt attiecīgo krāsu sev apkārt. Uzzinājām,ka līdzīgi mums uzvedās arī ”Vilks,kurš gribēja mainīt krāsu”. 🐺

Meklējām krāsas arī dabā un radoši tās pielietojām. Kopā ar Roja vectēvu kastaņos urbām caurumus, lai uztaisītu skaistas krelles.

Mīļš paldies ik vienam vecākam un īpašu paldies sakām Roja vectēvam! 💖

Lai skaists rudens! 🌞