Novembris -svētku svinēšanas laiks.

16.11.2022

”Bitītes “grupas bērni gaidīja Latvijas dzimšanas dienu.

Gatavojās ,uzzināja par savām mājām- Latviju, Noskatījās animācijas filmiņu un uzzināja, kā un kur dzima mūsu karogs, kādas ir tā krāsas. Klausījās un uzzināja, kā uzvesties Latvijas himnas laikā, apguva prasmes un paši klāja galdu svētkos. Pirms svētkiem veidoja rotājumus, dekorus, lai grupā būtu svētku noskaņa.

Bet dienu pirms dzimšanas dienas visi kopā dāvājām Latvijai pašu zīmētu salūtu.

Vecāki palīdzēja radīt sajūtas ar sarūpētām svētku drēbēm un cienastu. Arī dziedāt un dejot bitītēm patīk.
Paldies visiem par jauko kopā būšanu!