Miķeļdienu sagaidot “Kastanīši”..

30.09.2022

Miķeļdienu sagaidot “Kastanīši” bija īpaši pacentušies.

Skaitīja dzejoļus, gājām rotaļās, sadarbībā ar vecākiem katrs bērns atnesa no dārzeņiem izveidotas dažādas figūras ( ezi, vāveri, kaķi, lidmašīnu, peli, vīriņus).

Radošos darbus izvietojām gaitenī veidojot izstādi, to varēja apskatīt ikviens.