Miķeļdiena!

29.09.2023

Miķelītis bagāts vīrs,
Tas atnāca zābakos;
Šādi tādi bāleliņi,
Nāca kārklu vīzītēs.

Ar jautrām rotaļām, dziesmām un radošām aktivitātēm esam nosvinējuši rudens saulgriežus arī mēs!

I.Malkava 29.09.2023.