Mārtiņi, Mārtiņi, ziemai vaļā vārtiņi!

09.11.2023

Mārtiņi, Mārtiņi!
Ziemai vaļā vārtiņi.
Rudentiņis projām iet,
Nu tik ziemu sagaidiet!

Kad visi rudens darbi padarīti, varam svinēt Mārtiņdienu un gaidīt ziemu. Ar īpašu prieku sapulcējušies budēļi no visām grupām ar lielu troksni aizbaidīja ļaunos garus. Visiem kopā, dziedot dziesmas, ejot rotaļās, skaitot tautasdziesmas, minot mīklas un klausoties ticējumos svētki nosvinēti. Kurā mājā viesojas Mārtiņbērni, tur laime un svētība!

Vadītājas vietniece 09.11.2023.