Mana mazā bibliotēka

06.02.2019

Piedalāmies lasītveicināšanas programmā “Mana mazā bibliotēka”, kuras ietvaros lasīsim piecas grāmatiņas un pildīsim darba uzdevumus darba burtnīcā. Šonedēļ no Jelgavas tipogrāfijas saņēmām ilgi gaidīto sūtījumu – nodrukātas “Mūsu mazās bibliotēkas” darba burtnīcas, kopā 8000 eksemplārus, jo gandrīz tik daudz bērnu jūs esat iesaistījuši šajā lasītveicināšanas programmā! Liels jums paldies par jau paveikto! Kad projektu uzsākām, neticējām, ka “Mūsu mazās bibliotēkas” grāmatas lasīs tik daudz bērnu vairāk nekā 200 bibliotēkās, bērnudārzos un skolās. Mēs no sirds lepojamies par kopīgi paveikto un šo lielisko rezultātu!

<