Līgo svētku ieskandināšana_2024

21.06.2024

Jau vakar, vasaras saulgriežu dienā, iestādē valdīja rosība, jo bērni devās uz tuvākām pļāvām iestādes teritorijā, lai iepazītu un salasītu Jāņu zāles, ar kurām rotāt savu iestādi. Bet šodien jau visi gan lieli, gan mazi ielīgoja un svinēja svētkus, pulcējoties pie pašu veidota ugunskura. Ar dziesmām, rotaļām un tautasdziesmu skandēšanu, kā arī saglabājot senlatviešu tradīciju – lēkšanu pār ugunskuru svētku norise noritēja skanīgi un sirsnīgi. Paldies vecākiem par galvas rotām bērniem, kas padarīja svētkus tautiskākus un krāšņākus un iestādes ēdinātājam SIA “DAIMET” par svētku cienastu. Lai lustīgi svētki, Līgo!

Iestādes administrācija 21.06.2024.